PGO (Persoonlijke gezondheidsomgeving) – Huisartsenpraktijk Dick Scholte – Heerhugowaard
Header afbeelding
Huisartsenpraktijk Dick Scholte
Middenweg 53 1703 RB
Heerhugowaard

PGO (Persoonlijke gezondheidsomgeving)

PGO: Inzage medische gegevens

De overheid heeft bepaald dat patiënten hun medisch dossier moeten kunnen inzien via een zogenaamde PGO (Persoonlijke Gezondheidsomgeving) . De leverancier van het huisartseninformatiesysteem (HIS) , waarin de gegevens zijn opgeslagen moet dit mogelijk maken. Een PGO (Persoonlijke gezondheidsomgeving) biedt toegang tot uw medische gegevens bij verschillende zorgverleners. Een PGO biedt online een beveiligde inzage in gegevens uit meerdere zorginformatiesystemen en kan de medische gegevens uit die systemen ophalen: van het ziekenhuis, de huisarts, apotheek en andere zorgverleners.

Note
: de inzage die u krijgt is beperkt en niet te vergelijken met een portaal (zoals bijvoorbeeld die van het ziekenhuis “Mijn Noordwest “(mijn.nwz.nl) of portalen die andere huisartsenpraktijken soms hebben. U kunt via een PGO bijvoorbeeld geen lab-uitslagen zien, geen e-consult aanvragen, geen afspraak maken en ook geen herhaalrecepten zien.
Het gaat enkel om de korte samenvatting van wat er tijdens het overleg met de huisarts/specialist is besproken. 

U kunt zelf gegevens toevoegen aan het PGO en bepalen aan wie u welke gegevens wilt verstrekken. U bent als patiënt zelf in de gelegenheid om een PGO te kiezen en dient dan zelf een account aan te maken (met behulp van een smartphone).

Meer informatie:
Kies een PGO – Welke PGO past helemaal bij jou?
Voorlichting voor PGO-gebruikers – MedMij

Voorbeelden van een PGO is onder andere: